http://mihanhamkar.com/register.php?reagent_id=3815 همکاری در فروش فایل میهن همکار
جمعه ۳ خرداد سال ۱۳۹۸
 • نقش رسانه‌ها در انتقال ارزش‌ها وپدیده شکاف هنجاری و ارزشی نسل‌ها

  نقش رسانه‌ها در انتقال ارزش‌ها وپدیده شکاف هنجاری و ارزشی نسل‌ها

  رسانه‌ها به عنوان یکی از نهاد‌های اجتماعی کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزش‌های جوامع را برعهده دارند. ...
 • انسان شناسی روانشناختی

  انسان شناسی روانشناختی

  انسان شناسی روانشناختی بر ذهن، بدن و میزان فاعل بودن فردی که در زندگی و تجربه‌ی وی فرهنگ و جامعه مطرح هستند، تمرکز دارد. ...
 • برنامه ریزی فرهنگی

  برنامه ریزی فرهنگی

  گر برنامه ریزی را مداخلات هدفمند آگاهانه و سنجیده انسانی در مسیر حوادث و فرایندها بدانیم - که نتیجه آن ممکن است موفقیت آمیز باشد یا نه - بر این اساس، برنامه ریزی فرهنگی را نیز می‌توان کوشش آگاهانه، سن ...
 • فرهنگ و باورهای ارزشی

  فرهنگ و باورهای ارزشی

  فرهنگ مفهوم پیچیده ایست که تعاریف متعدد و متنوعی از آن داده شده است. برای مدتها “فرهنگ” به مجموعه ای از فعالیت‌های فکری و هنری محدود می‌شد. و سپس تعریف نسبتا جامع و تا حدی دقیق از فرهنگ ارائه شد اما، ...
 • پیوند نظریه‌های جامعه شناختی کلاسیک و روان شناسی تحولی

  پیوند نظریه‌های جامعه شناختی کلاسیک و روان شناسی تحولی

  تاثیر اندیشه‌های دورکیم، وبر و مارکس که به تعبیری موسسان رشته‌ی جامعه شناسی محسوب گشته اند فراتر از یک رشته است. در این نوشتار برخی یافته‌های اخیر روان شناسی تحولی که به نوعی تایید کننده و تکمیل کننده ...
 • رویکرد انسان گرایی

  رویکرد انسان گرایی

  طى نیمه اول قرن بیستم رویکردهاى روانکاوى و رفتارگرایى بر روانشناسى مسلط بودند. ...
همکاری در فروش فایل میهن همکار