http://mihanhamkar.com/register.php?reagent_id=3815 همکاری در فروش فایل میهن همکار
جمعه ۳ خرداد سال ۱۳۹۸
 • جوانان سرمایه‌های کشور

  جوانان سرمایه‌های کشور

  جوانان برومند و پر تلاش میهمن عزیزمان برای فعالیت‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی تنها یک پشتیان لازم دارند تا به اصطلاح فرش را به عرش برسانند برای داشتن کشوری آباد باید به جوانان بها داد. جوانانی که هر کد ...
 • سهمی در اقتصاد بازارهای جهانی

  سهمی در اقتصاد بازارهای جهانی

  فرهنگ و ارزشهای فرهنگی یک جامعه به هر نحو بر اقتصاد آن جامعه تأثیر بسزایی دارد. چرا که هر جامعه ای با داشتن فرهنگ خاص موجب می‌شود که اقتصاد آن جامعه با توجه به زمینه‌های فرهنگی آن جامعه دستخوش تغیی ...
همکاری در فروش فایل میهن همکار